permanent events

פעילויות קבועות לא פעילות של סניף באר שבע

כל יום שני בין השעות 9:35-10:20
תולדות עם ישראל
עם יצחק כץ
כל יום שלישי בשעה 9:30
שיח אקטואליה
בבית הקפה
בהנחיית זכריה גולדנברג
כל יום חמישי בין השעות 12:15-13:15
קבוצת זיכרון
כל יום ראשון בין 16:45 - 17:45
היינו ילדות וזה היה מזמן
כל יום שלישי בין השעות 09:00-10:00
אינטליגנציה רגשית
כל יום שלישי בין השעות 12:00-13:00
אם אני אייני אני, אז מי אני בכלל.. ?
כל יום רביעי בין השעות 12:00-13:00
בוקר טוב לחלומות הלילה
כל יום רביעי בין השעות 14:00-16:00
חוג ציור