permanent events

פעילויות קבועות לא פעילות של סניף קריית מוצקין

כל יום ראשון בין השעות 16:00-17:30
מורשת בראיה רב תרבותית
חוג מועדון בנושאי, היסטוריה, תרבות, חגים, אירועים בחיי העם והמדינה, סיפורי חיים ועוד בהדרכת אילנה שטרנפלד