permanent events

פעילויות קבועות לא פעילות של סניף רחובות

כל יום רביעי בין השעות 11:15-12:30
בינגו
עם בנות השירות
כל יום חמישי בין השעות 11:30-12:45
קבוצת חוויות חיים (קבוצה סגורה)
בהנחיית שמרית